Algemene voorwaarden

Betaling

Het projectbedrag zal voor 50% worden gefactureerd bij opdracht en voor 30% bij oplevering in de demo-omgeving. De resterende 20%, de opleveringsfase, wordt aan u gefactureerd bij definitieve oplevering van uw project. De opleveringsfase is bedoeld om eventuele onvolkomenheden, die worden opgemerkt na oplevering in de demo-omgeving, te corrigeren of op te lossen. Na definitieve oplevering is uw project online op uw webadres en kunt u het project in gebruik gaan nemen. De betaling van deze facturen dient binnen 14 dagen te geschieden ingaande de dag na factuurdatum. Het niet tijdig betalen van facturen zal een vertraging opleveren voor volgende projectfasen. Door te late betaling loopt u het risico dat uw project opnieuw moet worden ingepland, waardoor eerder afgesproken opleverdata niet langer kunnen worden gegarandeerd.

Rechten

100% aan opdrachtgever na volledige betaling.

Budgetoverschrijding

Indien wij tijdens de looptijd van het project constateren dat om bepaalde redenen (die door klant zijn te beïnvloeden) het project zal uitlopen of dat er meer projecturen benodigd zijn dan geoffreerd, dan zullen wij dit tijdig melden en het budget niet zonder toestemming van u overschrijden.

Verlopen offertes

Studio Xpressief behoudt zich het recht voor een verlopen offerte te weigeren in verband met eventuele gewijzigde prijzen en of voorwaarden. Studio Xpressief zal u op uw verzoek een vernieuwde offerte toesturen.

Garantie

Na definitieve oplevering van uw project kunt u gedurende 3 maanden, ingaande per datum oplevering, aanspraak maken op garantie. Tijdens deze periode zal Xpressief eventuele onvolkomenheden t.a.v. de technische realisatie van uw project, waarvan de oorzaak niet naar u is te herleiden kosteloos herstellen. Studio Xpressief behoudt zich het recht voor een verlopen offerte te weigeren in verband met eventuele gewijzigde prijzen en of voorwaarden. Studio Xpressief stuurt u op uw verzoek een vernieuwde offerte toe.

Back-ups

Studio Xpressief draagt geen verantwoordelijkheid voor het maken van back-ups van de website en de eventuele aanpassingen op de site uitgevoerd door opdrachtgever na oplevering. Indien gewenst kan Studio Xpressief op aanvraag de rol van webmaster uitvoeren.